MOJ KANDIDAT

Dr.sc. Zijad Lugavić

Strateški plan

Tuzla od 2001. godine bilježi permanentni rast i razvoj. Sačuvala je, poništenjem privatizacije javnih preduzeća, imovinu građana, unaprijedila javna preduzeća i javne ustanove, uvećana je vrijednost javne imovine i grad se neprekidno razvija i raste. Sada postoji opasnost da se taj razvoj zaustavi i da građani ostanu bez svoje imovine, jer zakonski okvir za privatizaciju još uvijek postoji. Tuzli je potreban neko ko je u stanju sačuvati njenu imovinu, sačuvati postignuto, nastaviti razvoj i stvoriti nove vrijednosti.

Plan strateškog djelovanja

Plan za mlade i njihov ostanak u Tuzli

Plan za ekonomski razvoj Tuzle

Plan za komunalnu infrastrukturu
Plan za ekologiju
Plan za digitalizaciju javne uprave
Plan za razvoj ambijenta za život
Plan za očuvanje tekovine zajedničkog života i antifašizma u Tuzli

Biografija

Zijad Lugavić, kandidat za Gradonačelnika Grada Tuzle, rođen je u Tuzli, dana 15.10.1973. godine, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 2000. godine. Nakon završenih postdiplomskih studija, magistrirao je 2014. godine, a zvanje doktora društevnih nauka iz područja ekonomije  (Ekonomija i biznis-Digitalna ekonomija), stekao na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Tuzli 2020. godine.

Zijad Lugavić je bio pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine od aprila 1993. do decembra 1995. godine.

Svoju bogatu profesionalnu karijeru započeo je 1996. godine radeći kao prevodilac u međunarodnim organizacijama ( BDM/TRW), gdje se zadržao do 2003. godine. Potom 2003. godine, kao stručni saradnik za poduzetništvo prvi puta zasniva radni odnos u organima uprave ( tadašnjoj Općini Tuzla), gdje ostaje sve do 2004. godine, kada prelazi u realni sektor. Od 2004-2006. godine, u Mercator BiH d.o.o. Sarajevo obnaša dužnost direktora Mercator Centra Tuzla, a od 2006-2008. godine obavlja i funkciju Direktora maloprodaje, veleprodaje i logistike Mercatora BH u centrali navedene kompanije u Sarajevu. 

Nakon toga, 2008. godine Zijad Lugavić bio je imenovan na poziciju direktora Javne ustanove Gradski stadion „Tušanj“ Tuzla, gdje ostaje do 2012. godine, kada se opet vraća u organe uprave tadašnje Općine Tuzla. Od 2012. do 2018. godine radi kao pomoćnik gradonačelnika za Službu za inspekcijske poslove, a od 2018. do 2021. godine kao pomoćnik gradonačelnika za Službu za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti. Trenutno obavlja dužnost pomoćnika gradonačelnika za Službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu. 

Njegovu profesionalnu karijeru, koja obuhvata rad u mnogim značajnim oblastima života i rada, kao što su ekonomski razvoj i poduzetništvo, kultura, sport, pitanja mladih, saradnja sa nevladinim sektorom, pitanja nacionalnih manjina, inspekcijski poslovi, te rad u realnom sektoru, krasi i bogata univerzitetska karijera. Zijad Ligavić obavljao je dužnost vanjskog saradnika na Ekonomskom fakultetu u Tuzli na predmetima Poslovna informatika i Digitalna ekonomija, te profesora Visoke škole „FINra“ Tuzla na predmetima Osnove ekonomije, E-marketing, Primjena IT u finansijama i računovodstvu, Ekonomija EU i Porezni sistemi u BiH i EU. 

Zvanje docenta iz oblasti menadžmenta, stekao je početkom 2022. godine. Zijad Lugavić je autor i koautor mnogobrojnih naučnih i stručnih radova, a bio je član  radnih grupa i timova , imenovanih kako od strane Grada Tuzle, tako i od strane viših nivoa vlasti na realizaciji raznih projekata iz oblasti izrade strategija, digitalne ekonomije i menadžmenta. 

Tokom svoje profesionalne karijere bio je član, a i komandant Gradskog štaba civilne zaštite, kao i predsjednik Gradske komisije Tuzla za popis stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine. 

Aktivan je u Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“, gdje je obavljao i obavlja značajne dužnosti. Oženjen je i otac dvoje djece. 

Član je Socijaldemokratke partije Bosne i Hercegovine – SDP BiH.

Izborni ciljevi

Moji ciljevi su: ekonomski održiv razvoj, što bolji kvalitet života građana i što veća uključenost građana.

Ekonomski razvoj je moja struka, ekonomija i Tuzla su moje velike ljubavi. Sad nam je potrebna i digitalizacija, a ja sam doktorirao na digitalizaciji. Rezultati mog dosadašnjeg rada dokaz su da mogu, znam i hoću sačuvati postignuto i ubrzati pravce razvoja Tuzle.

Godinama sam u gradskoj upravi rukovodio ekonomskim razvojem Tuzle. Svojevremeno sam bio i Izvršni direktor za Bosnu i Hercegovinu, u to doba najveće regionalne trgovinske firme. To mi je pomoglo da danas razumijem i javni i realni sektor.

Godinama sam rukovodio i službom koja se bavi nevladinim sektorom. Ovo govorim zato što je sklad vladinog, privatnog i nevladinog sektora, garant sigurnog razvoja.

Tuzla sada bilježi konstantan porast broja zaposlenih osoba, broja poslovnih subjekata, prihoda po glavi stanovnika, investitora, turista… Nastavit ćemo sa podrškom novoregistrovanim poslovnim subjektima, ubrzati rad administracije na dozvolama, poboljšavati komunalnu infrastrukturu, razvijati poslovne zone, donositi regulacione planove i tako stvarati uslove za razvoj.

Cilj mi je da se sačuva postojeći i poboljša budući kvalitet života građana i građanki. Vidjeli ste da je život u Tuzli najjeftiniji u Regiji. To je ponajviše zato što su komunalne usluge kvalitetne i istovremeno najjeftinije, a prosječna plata bolja nego u drugim gradovima Regije.

Imamo najbolje i najjeftinije grijanje u Bosni i Hercegovini. Usluge Panonike su nekoliko puta jeftinije u odnosu na slične usluge u Regiji. Tako će i ostati, pod uslovom da spriječimo uporne pokušaje privatizacije Panonike, Vodovoda, Centralnog grijanja i drugih komunalnih preduzeća.

Dok sam ja gradonačelnik, to se neće desiti. Ne damo nikome Tuzlu i imovinu koja pripada svim građanima Tuzle.

I sada imamo uključenost građana, ali ja to želim unaprijediti većim uključivanjem mladih u donošenje odluka. Uključenost mladih je jedan od načina borbe za ostanak mladih u Tuzli. A moj tim i ja imamo konkretan i bogat program vezan za položaj mladih i za njihov ostanak.

Tuzla je simbol zajedničkog života i harmonije među razlikama. To tako mora i ostati.